fbpx

Trivselregel

Se över din hemförsäkring då gymmets försäkring inte täcker personskador.

Utrustning och inredning som skadas pga felaktig hantering bekostas av medlemmen.

För att minska smittorisken och öka trivseln för alla, när ni är klara med träningen, rengör och ställ tillbaka utrustning på sin rätta plats.

Rengöringsflaskor och papper finns utplacerat i lokalen.

Golvet i gruppträningssalen är utmärkt med rutor för att träning skall kunna ske med avstånd.

Möjlighet till annan ingång än huvudentré finns. Kontakta instruktör för att bli insläppt direkt in i träningssalen om ni önskar detta.
Det går även lämna gruppträningen via denna utgång.

I lokalerna finns ett barnrum där barnen kan vara under tiden medlemmen tränar. Föräldrar har själva ansvar för barnen och att inga barn springer fritt i träningslokalen. Styrkeboxen tillhandahåller leksaker osv, låt dessa vara kvar så att alla kan ha glädje av dem. Plocka undan det barnen använt när ni lämnar rummet.